به نام خدا

بودجه بندی سالانه درس ادبیات فارسی پایه اول ودوم و سوم راهنمایی                          تنظیم : لیلا سیدین

مهر ماه

فصل اول

پایه اول راهنمایی

پایه دوم راهنمایی

پایه سوم راهنمایی

ستایش درس های اول ودوم وسوم آزمون مرحله ای

ستایش درس های اول ودوم وسوم آزمون مرحله ای

ستایش درس های اول ودوم وسوم ، مطالعه وپژوهش ( 1)آزمون مرحله ای

آبان ماه

فصل دوم

شعر خوانی وحکایت دس چهارم ، مطالعه (1) درس پنجم وششم آزمون مرحله ای

شعر خوانی وحکایت دس چهارم ، مطالعه (1) درس پنجم وششم آزمون مرحله ای

شعر خوانی وحکایت دس چهارم و پنجم وششم مطالعه وپژوهش (2) آزمون مرحله ای

آذر ماه

فصل سوم

روان خوانی ف درس هفتم ، هشتم ، شعر خوانی حکایت آزمون مرحله ای

روان خوانی ف درس هفتم ، هشتم ، شعر خوانی حکایت آزمون مرحله ای

روان خوانی ف درس هفتم ، هشتم ، مطالعه وپژوهش (3)  شعر خوانی حکایت آزمون مرحله ای

دی ماه

فصل چهارم چهارم

درس نهم ودهم مطالعه (2)

درس نهم ودهم مطالعه (2)

درس نهم ودهم مطالعه و وپژوهش (4)

آزمون نیم سال اول

آزمون نیم سال اول

آزمون نیم سال اول

روان خوانی

روان خوانی

درس یازدهم

بهمن ماه

فصل پنجم

درس یازدهم ودوازدهم وسیزدهم- شعر خوانی وحکایت

درس یازدهم ودوازدهم وسیزدهم- شعر خوانی وحکایت

درس ودوازدهم وسیزدهم- شعر خوانی وحکایت

اسفند ماه

فصل ششم

آزمون مرحله ای- درس چهادهم وپانزدهم وشانزدهم- روان خوانی

آزمون مرحله ای- درس چهادهم وپانزدهم وشانزدهم- روان خوانی

آزمون مرحله ای- درس چهادهم درس آزاد(پانزدهم) درس شانزدهم- روان خوانی

فروردین ماه

فصل هفتم

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

درس هفدهم وهیجدهم و نوزدهم(آزاد)

درس هفدهم-آداب مطالعه (2)درس هیجدهم درس نوزدهم(آزاد)

درس هفدهم -درس هیجدهم (آزاد) درس نوزدهم

اریبهشت ماه

فصل هشتم

شعر خوانی وحکایت درس بیستم وبیست ویکم و روان خوانی ونیایش

شعر خوانی وحکایت درس بیستم وبیست ویکم و روان خوانی ونیایش

شعر خوانی وحکایت درس بیستم وبیست ویکم و روان خوانی ونیایش

 

آزمون پایانی

آزمون پایانی

آزمون پایانی

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

سناریو وطرح درس برگزیده ی استانی طرح همتا 90-89                    تنظیم و اجرا : لیلا سیدین

 

موضوع درس : ادبیات فارسی پایه دوم راهنمایی     نام درس : خردمندی     نام آموزشگاه : ریحانه 2

مدت زمان  : 70 دقیقه   مورخه  : 10/8/89       مدرس : لیلا سیدین

هدف های کلی درس

آشنایی ودرک صحیح دانش آموزان از مفهوم خرد  وخرد ورزی و فواید ومصادیق دانایی در زندگی

زمان

هدف های رفتاری

روان خوانی صحیح از گلستان سعدی وشعر میرزا حبیب خراسانی بیان مفاهیم نثر و شعر تشخیص کلمات پیشوندی وپسوندی حل تمرینات نوشتاری بیان شاه بیت

 

ارزش یابی ورودی یا رفتاری

خرد به چه معنا است ؟ به چه کسی خردمند گفته می شود؟ نمونه هایی از خردمندی را بیان کنید . آیا خرد دیدنی است ؟ چه رفتارهایی نشانه ی خردمندی یا بی خردی است؟

10 دقیقه

روش تدریس

روش کارایی تیم

 

مشارکت وتعامل معلم ودانش آموزان در دریافت درس جدید

کلاس که قبلاً گروه بندی شده است معلم یک بار متن وشعر درس را به طور صحیح با صدای بلندبرای همه ی دانش آموزان می خواند سپس درس را به قسمت های تقریباً مساوی تقسیم میکند و هر قسمت را به گروهی واگذار می نماید سپس سئوالاتی را که از قبل برای هر گروه تعیین کرده دراختیارشان قرار می دهد دانش آموزان هر گروه بعد از مطالعه ی قسمت تعیین شده به سئوالات معلم که بنا به اقتضای هر قسمت از درس شامل معنی کلمات ، مفهوم جملات وشعرها وآرایه ها ی ادبی وقافیه وردیف و .... می باشد، پاسخ می دهند بعد از وقت تعیین شده برگه های هر گروه از دانش آموزان را جمع آوری کرده واز اعضای هر گروه سئوالات جواب داده شده را می پرسد بدین ترتیب تمام درس برای همه ی دانش آموزان  به صورت پرسش وپاسخ مرور می شود.

در پایان اشکالات دانش آموزان توسط معلم رفع می شود.

45 دقیقه

ارزش یابی پایانی

منظور سعدی از سعی بی فایده چیست ؟

عالم ودانشمند واقعی از نظر سعدی چه کسی است ؟

کسی که علم دارد و به آن عمل نمی کند مانند چه کسی است ؟

نشانه هایی از دانایی وخردمندی ونشانه هایی از نادانی و بی عقلی را از نظر سعدی بیان کنید ؟

در شعر میرزا حبیب شاه بیت کدام است ؟

ردیف وقافیه ها را وقالب شعر را مشخص کنید .

10 دقیقه

تکالیف

ضرب المثل ها و حکایات کوتاهی راجع به خرد مندی یا بی خردی پیدا کنید .

از متن درس کلمات پیشوند دار یا پسوند دار یا پسوندی را پیدا کرده واجزا آن را در دفتر خود تفکیک کنید.

 

5 دقیقه

به نام پروردگار یکتا

پرسشهای املایی وشناخت واژگان        ادبیات سال دوم راهنمایی نیم سال اول             طراح : لیلا سیدین

 

متن املای تقریری ( 20 نمره )

 

انقلاب اسلامی با یاری تعالیم عالی ومعارف اسلامی خود درهای تازه ای گشود وکلماتی مانند :

(( آزادی ، استقلال، ایمان ، شهادت ، ایثار، قیام ، کرامت، مردانگی ، تعهد ، رزمندگی ، ولایت ، حماسه ، عدالت ، رشادت ، و ... )) را به عرصه ی زبان وفرهنگ وارد کرد.

شبی سخران مسجد محله پیشنهاد کرد شب ها به پشت بام برویم وبرای اعتراض به آن حکومت ظالم وفاسد تکبیر بگوییم.

یکی از حکما شنیدم که می گفت : (( هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کسی که چون دیگری در سخن باشد هم چنان نا تمام گفته ، سخن آغاز کند . ))

ایرانیان با ادب ترین مردم مشرق زمین ونرم خوترین وخوش خلق ترین مردم جهان اند. هنگام ورود وخروج از محلی برای مقدم بودن به هم تعارف می کنند.

جوانان ایرانی تا هجده سالگی در محضر استادان به آموختن دانش وادب می پردازند.

بهار فصل تجدید حیات طبیعت ورویش وجوانه زدن است زمین زیبایی بنفشه ها ی نیلی وزرد را به چشم مشتاقان طبیعت عرضه می کند.

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در سه شنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 20:19 |